• Çocuklarda sayı/nicelik bildiren kavramların edinimi ve dil: 3-4 yaş grubu
  • Çocukların sözlü dil anlama yetilerinin gelişimi: 2-3 yaş grubu
  • Çoçukların mantıksal akıl yürütme yetilerinin gelişimi ve dil: 4-9 yaş grubu
  • İkidilli büyüyen mülteci çocuklarda dil ve bilişsel gelişim: 5, 10 ve 15 yaş grubu
  • Antakya bölgesinde ikidilli büyüyen ve mülteci/göçmen olmayan çocuklarda dil ve bilişsel gelişim: 5, 10 ve 15 yaş grubu
  • Asperger ve Otizm spektrumu sendromunda dil anlamanın anlambilimsel ve edimbilimsel incelenmesi: Asperger ve Otizm spektrumu sendromu tanısı almış bireyler (Önemli Not: Laboratuvarımız tanı ve terapi sağlamamaktadır)
  • Beyin hasarı sonrasında Broka afazisi geliştiren yetişkinlerin dil anlama yetileri: Sol Frontal beyin bölgelerine hasar sonucu dil ve konuşma güçlüğü yaşayan ve Broka afazisi tanısı almış yetişkinler (Önemli Not: Laboratuvarımız tanı ve terapi sağlamamaktadır).
  • Çocuklarda metafor içeren sembolik cümlelerin edinimini ve anlama süreçlerini etkileyen faktörler.

Son Güncelleme:
17/08/2021 - 17:23