Doç.Dr. Duygu Özge

Baş Araştırmacı

[duyguo@metu.edu.tr]

Doç. Dr. Duygu Özge Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir ve bu bölümde kurmuş olduğu ODTÜ Dil ve Bilişsel Gelişim Laboratuvarı çatısı altında çalışmalarını yürütmektedir.
2004 yılında ODTÜ Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini ve 2010 yılında ODTÜ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndan doktora derecesini almıştır. Doktora eğitimi sırasında 2007-2009 yılları arasında İngiltere’de Reading Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırmacı olarak çalışmıştır.
2010-2013 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Stuttgart Üniversitesi Çok-disiplinli Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarını yürütmüş ve 2013-2015 yılları arasında Harvard Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Marie Curie akademi üyesi olarak çalışmıştır.
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil işleme mekanizmaları, dil gelişimi, bilişsel gelişim, dezavantajlı gruplarda dil ve bilişsel gelişim ve çocuklukta iki-dillilik alanlarında araştırmalarını yürütmektedir.

Fatma Nur Öztürk, Yüksek lisans öğrencisi

[ozturk.nur@metu.edu.tr]

Lisans derecemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve Psikoloji Bölümlerinde tamamladım. Eğitimime ODTÜ Bilişsel Bilimler ve İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programlarında devam etmekteyim. Psikodilbilim, deneysel anlambilim ve edimbilim üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Perspektif alma becerisinin iletişimdeki niyetleri (veya amaçları) anlamadaki rolünü, özellikle de zihin kuramı gelişimindeki yetersizliklerin metafor çözümleme süreçlerini nasıl etkilediğini araştırmaktayım.

 

Berfin Karabulut, Yüksek lisans öğrencisi

[Karabulutberfin@gmail.com]

Lisans eğitimimi TOBB ETÜ Psikololoji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde tamamladım. Şu anda ODTÜ İngiliz Dili Eğitimi ve Bilişsel Bilimler bölümlerinde yüksek lisans yapıyorum. Okul öncesi çocuklarda yaratıcılığın metafor çözümleme süreçleri ile ilgilisini inceliyorum. Özellikle problem çözme, zihinsel esneklik ve aykırı düşünme ile metaför çözümleme süreçlerinin ilişkisini araştırmaktayım.

Işın Tekin, Doktora Öğrencisi

isin.tekin@metu.edu.tr]

ODTÜ İngiliz Dili Öğretimi programında doktora öğrencisiyim. Yüksek lisansımı Ankara Üniversitesi Dilbilim bölümünde tamamladım. İmgesel dilin, özellikle metafor ve metoniminin, anlamlandırılma süreçleri ile ilgileniyorum.
 

Enes Us, Yüksek lisans öğrencisi

Lab Koordinatörü

[enes.us@metu.edu.tr]

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü lisans ve Psikoloji yan dal mezunuyum. Şu anda İngiliz Dili Eğitimi bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Deneysel anlambilim ve sözdizimi alanları ile ilgileniyorum.